Etiska Riktlinjer

 

Här följer gemensamt uppsatta riktlinjer och förhållningssätt för medlemmar i Svenska Karpklubben.

Framtagna för att vi på bästa vis skall orientera oss och skapa sunda hållningar inom karpfiskemiljön i Sverige.

* Respektera våra vatten

Svenskt karpfiske är unikt, tillgången till vår svenska natur är en rättighet som få i världen kan mäta sig med. Med denna rättighet följer skyldigheter. Vi som karpfiskare skall värna och göra vad vi kan för att slå vakt om denna möjlighet även i framtiden. Det innebär att vi gör vårt yttersta för att inte efterlämna några spår av vår vistelse vid vattnet, allt skräp samlas i påse och tas med hem, vare sig det var vi själva eller någon annan som tog det med dit.

* Respektera djurlivet och växtlivet över och under ytan

Vi som fiskar karp vistas ute i naturen, det är vår skyldighet att visa alla djur och växter den samma respekt som vi visar karparna vi fångar. Vi har ingen större rätt att vistas vid vattnen än de djuren som lever där. Respektera fredningstider, häckande fåglar och andra djur. Bryt ej grenar eller träd med mindre än att markägarens tillstånd finns för sådana undantag.

* Var en förebild

Att fiska karp är ofta något man växer ihop med över tid, och det är sällan det första fisket man försöker sig på. Många yngre och mer oerfarna fiskare kan se upp till oss och vi måste göra vad vi kan för att föregå med gott exempel. Förklara för de som är nyfikna och visa på att det inte är något märkvärdigt eller avvikande att fiska karp. Påpeka alltid vikten av att karpen skall släppas tillbaka oskadd för att skydda våra bestånd, samt att riktig skyddsutrustning för fisken måste finnas till hands vid fiske.

* Sprid korrekt information om Karpfiske

Hänvisa alltid till Svenska Karpklubben om frågor uppstår där vi ej kan svara på rak arm. Undvik att sprida felaktig, falsk eller annan missriktad information i frågor som berör svenskt karpfiske. Det cirkulerar flertalet mer eller mindre smickrande myter om karpfiske och karpfiskare, detta tjänar ingen på.

* Rapportera överträdelser till berörda parter

Meddela berörda markägare, fiskeklubb och andra parter inom ett fiskevatten om det sker överträdelser av fiskeregler eller annan typ av skadlig aktivitet.

* Engagera sig

Alla medlemmar uppmuntras att engagera sig vid sina vatten, ansök om att få bli fisketillsynsansvarig vid vatten som fiskas frekvent. På så vis finns mer chans att påverka och se till att regler efterföljs.

* Sprid ordet

Berätta för nya såväl som för erfarna karpfiskare om SKK och vår verksamhet, hänvisa folk till att söka medlemsskap för att vi skall växa oss starkare.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår