2024-01-30

Kallelse: Årsmöte 2024 (Knislinge, Skåne)

Den 2 mars träffas Svenska Karpklubben i Knislinge, Skåne för att avhålla årsmötesförhandlingar.

 

Tid: Kl 11.00
Plats: Knislinge Bygdegård, Skolgatan 24, 289 31 Knislinge, Sverige


Det kommer att bjudas på Kaffe/fika i anknytning till mötet.

 

Vi önskar att få in nomineringar av årets Svenska Karp och årets Utländska Karp. Detta måste inte vara fisk anmälda till SKK fångstrapportering men vi önskar en motivering samt fångstperson, bild och vikt på fisken. Skicka nomineringar till info@svenskakarpklubben.com

Det kommer även att finnas ett litet urval av klubbkläder/merch att inhandla vid mötet.

Vi hoppas givetvis på att medlemmar från HELA Sverige vill och kan delta, här ges möjlighet för att föra fram lokala önskemål och lyfta egna initiativ!

Eventuella motioner eller förslag skall inkomma styrelsen senast 14 dagar innan mötet.

Vi förtydligar att årsmötesförhandlingar startar kl 11.00. Vänligen respektera detta och möt upp i tid innan så vi får en så effektiv mötesordning som möjligt.

Årsmötet anordnas i Knislinge med anledning av Svenska Meteträffen som arrangeras samma dag. Det ges möjlighet för övernattning på medhavd karpsäng eller motsvarande i anslutning till möte/mässa för de som önskar detta. Se info i egen artikel.


Vi preciserar att deltagande på årsmötet är kostnadsfritt.

Inträde på Svenska Meteträffen, middag samt övernattning innebär en extra kostnad och måste bokas på förhand via Svenska Meteträffen, se info i egen artikel.

Dagordning Årsmöte 2024


§1. Mötets öppnande

§2. Val av Mötesfunktionärer

§3. Godkännande av dagordningen

§4. Mötets behöriga utlysande

§5. Verksamhetsberättelse

§6. Revisorernas berättelse

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

§8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter

§9. Val av revisor

§10. Val av ny valberedning

§11. Val av erforderliga kommittéer

§12. Fastställande av medlemsavgift

§13. Styrelsens rapporter och förslag

§14. Motioner och ärenden

§15. Mötets avslutande
Mvh/

Styrelsen för Svenska Karpklubben

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår