2023-02-10

Kallelse: Årsmöte Online 2023

Årsmötet kommer att hållas online söndagen den 12 Mars kl 15. Vi hoppas att så många som möjligt närvarar. Motioner skal vara styrelsen till handa senast 14 dagar innan åsmötet.

Instruktioner och mötesordning kommer att publiceras på medlemssidan innan årsmötet.

Årsmötesförhandlingar samt diverse prisutdelningar kommer att genomföras.

Vi hoppas givetvis på att medlemmar från HELA Sverige vill delta, för att bidra till diskussionen, föra fram lokala önskemål och lyfta egna initiativ!


Möteslänken till Meet kommer att publiceras på medlemssidan innan mötet startar och vi ber folk om att komma på plats i tid.

Årsmötesförhandlingarna startar kl 15.00.
Vänligen respektera detta så vi får en så effektiv mötesordning som möjligt och kan följa programmet i övrigt.

Prisutdelning, Årets Karpfiskare i Sverige och Utomlands. Årets Svenska Karp och Årets utländska karp.

Kom ihåg att nominera årets karp om du ej redan gjort det. Nominering görs via e-post info@svenskakarpklubben.com


Datum: Söndag 12 Mars, 2023
Tid: 15.00
Plats: Online via Google MeetDagordning Årsmöte 2023

§1. Mötets öppnande
§2. Val av Mötesfunktionärer
§3. Godkännande av dagordningen
§4. Mötets behöriga utlysande
§5. Verksamhetsberättelse
§6. Revisorernas berättelse
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
§8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
§9. Val av revisor
§10. Val av ny valberedning
§11. Val av erforderliga kommittéer
§12. Fastställande av medlemsavgift
§13. Styrelsens rapporter och förslag
§14. Motioner och ärendenOBS! Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.Hoppas vi ses Online den 12 Mars!

Mvh/ Styrelsen för Svenska Karpklubben

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår