2022-02-03

Kallelse: Årsmöte Online 2022

Söndag den 6 Mars håller SKK årsmöte. På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har vi ej haft möjlighet att planera för ett fysiskt möte och årsmötet kommer därför att genomföras online via Meet.

Instruktioner och mötesordning kommer att publiceras på medlemssidan innan årsmötet.

Årsmötesförhandlingar samt diverse prisutdelningar kommer att genomföras.

Vi hoppas givetvis på att medlemmar från HELA Sverige vill delta, för att bidra till diskussionen, föra fram lokala önskemål och lyfta egna initiativ!


Möteslänken till Meet kommer att publiceras på medlemssidan ca en timme innan mötet så folk kan komma på plats i tid.

Årsmötesförhandlingarna startar kl 16.00.
Vänligen respektera detta så vi får en så effektiv mötesordning som möjligt och kan följa programmet i övrigt.

Prisutdelning, Årets Karpfiskare i Sverige och Utomlands. Årets Svenska Karp och Årets utländska karp.

Kom ihåg att nominera årets karp om du ej redan gjort det. Nominering görs via e-post info@svenskakarpklubben.com


Datum: Söndag 6 Mars, 2022
Tid: 16.00
Plats: Online via Google MeetDagordning Årsmöte 2022

§1. Mötets öppnande
§2. Val av Mötesfunktionärer
§3. Godkännande av dagordningen
§4. Mötets behöriga utlysande
§5. Verksamhetsberättelse
§6. Revisorernas berättelse
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
§8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
§9. Val av revisor
§10. Val av ny valberedning
§11. Val av erforderliga kommittéer
§12. Fastställande av medlemsavgift
§13. Styrelsens rapporter och förslag
§14. Motioner och ärendenMotioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.Hoppas vi ses Online den 6 Mars!

Mvh/ Styrelsen för Svenska Karpklubben

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår