2021-02-24

Kallelse: Årsmöte Online 2021

SKKs styrelse inkallar till årsmöte 2021.

Lördag Den 27 Mars håller SKK årsmöte.
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 blir det anpassat och mötet kommer att genomföras online via Teams.

Instruktioner och mötesordning kommer att publiceras på medlemssidan innan årsmötet.

Årsmötesförhandlingar samt diverse prisutdelningar kommer att genomföras.

Vi hoppas givetvis på att medlemmar från HELA Sverige vill delta, för att bidra till diskussionen, föra fram lokala önskemål och lyfta egna initiativ!


Möteslänken kommer att publiceras på medlemssidan ca en timme innan mötet så folk kan komma på plats i tid.

Årsmötesförhandlingarna startar kl 11.00.
Vänligen respektera detta så vi får en så effektiv mötesordning som möjligt och kan följa programmet i övrigt.

Prisutdelning, Årets Karpfiskare i Sverige och Utomlands. Årets Svenska Karp och Årets utländska karp.

Kom ihåg att nominera årets karp om du ej redan gjort det. Nominering görs via e-post info@svenskakarpklubben.com


Datum: Lördag 27 Mars, 2021
Tid: 11.00
Plats: Online via Microsoft TeamsDagordning Årsmöte 2021

§1. Mötets öppnande
§2. Val av Mötesfunktionärer
§3. Godkännande av dagordningen
§4. Mötets behöriga utlysande
§5. Verksamhetsberättelse
§6. Revisorernas berättelse
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
§8. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
§9. Val av revisor
§10. Val av ny valberedning
§11. Val av erforderliga kommittéer
§12. Fastställande av medlemsavgift
§13. Styrelsens rapporter och förslag
§14. Motioner och ärendenMotioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.Hoppas vi ses Online den 27e Mars!

Mvh/ Styrelsen för Svenska Karpklubben

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår